Sint-Paulus behaalt hoge scores op STEM-olympiade

31 leerlingen namen deel aan de STEM-olympiade. Het gemiddelde in Vlaanderen lag op 73/128. Van de 31 deelnemende leerlingen van Sint-Paulus zijn er maar liefst 27 die beter scoren dan het Vlaamse gemiddelde. Het gemiddelde van Sint-Paulus bedraagt 84,6/128. De hoogst scorende leerling van onze school behaalde 112/128! Van harte proficiat aan alle deelnemende leerlingen…

Read more