Contacteer ons

Inschrijvingen schooljaar 2021-2022

Leerlingen vanaf het eerste tot en met het zesde jaar

Gebruik onderstaande link voor het jaar waarvoor je wenst in te schrijven.
De inschrijving gebeurt digitaal.
De school neemt daarna sowieso nog contact met jou op.
De volgorde van inschrijven is bepalend voor toekenning van een plaats in geval van overtal.

  • 1ste jaar
   Het eerste jaar in campus E. De Deynestraat en in campus Patijntjestraat is volzet.
  • 2de jaar
   De basisoptie Maatschappij en welzijn (2de jaar) in campus Patijntjestraat is volzet. Graag telefonisch contact nemen met de school.
  • 3de jaar
   In het derde jaar in campus Patijntjestraat zijn er nog enkele plaatsen vrij in de richtingen Latijn en natuurwetenschappen.
  • 4de jaar
  • 5de jaar
   De studierichtingen 5 Latijn-wiskunde, 5 economie-wiskunde, 5 Latijn-moderne talen en 5 economie-moderne talen zijn voorlopig volzet.
  • 6de jaar