Eigenheid

In de richting economie verwerf  je inzicht in de belangrijkste economische concepten en je leert hierbij hun sterktes en zwaktes kennen, je leert feiten en opinies onderscheiden, je ontwikkelt heel wat onderzoeksvaardigheden die je voorbereiden op je rol als lid van de maatschappij.

Dat alles kan je combineren met 4 uren wiskunde en een iets sterker accent op moderne vreemde talen (Engels, Frans en Duits) of met 5 uren wiskunde, vooral wanneer wiskundige redeneringen je kunnen bekoren.

Profiel

Ben je geïnteresseerd in actuele economisch-maatschappelijke problemen, structureer en verwerk je graag informatie, ben je in staat om logisch en kritisch te denken, dan heb je alvast het juiste profiel voor de richting economie!

Aan een richting economie beginnen in het vierde kan dat?

Bij aanvang van de tweede graad in de richting economie wordt geen specifieke voorkennis verondersteld.

Wil je in het vierde overstappen vanuit een richting zonder economie naar een richting met economie, dan kan dat, maar dan moet je wel een inhaalbeweging maken m.b.t. een aantal leerinhouden en vaardigheden.
Raadpleeg hiertoe de documenten Economie inhaalbeweging naar economie 4 begin schooljaar en Economie inhaalbeweging naar economie 4 begin schooljaar toepassingen.

Sfeerfoto's

Check hier enkele sfeerfoto’s uit onze school!