Eigenheid

Heb je interesse in mens en maatschappij? Lijkt het je boeiend om te onderzoeken hoe mensen denken en hoe mensen zich gedragen? Wil je graag wat meer te weten komen over onze en andere culturen? Dan is deze richting iets voor jou!

In het vak gedragswetenschappen staat het gedrag van de mens als individu en in groep centraal. In het vierde jaar gaat de aandacht naar de confrontatie met de buitenwereld, naar waarneming en interactie, gedrag, relaties en organisaties.

In het vak cultuurwetenschappen bestuderen we de verschillende maatschappelijke velden. We focussen op het socio-economische veld met specifieke aandacht voor de armoedeproblematiek. We leren in een tweede thema ook kijken naar kunst.

Profiel van de leerling

De lessen beperken zich niet enkel tot kennisoverdracht, maar je gaat ook zelf op onderzoek en je leert kritisch omgaan met verschillende bronnen van informatie. We stimuleren dan ook zelfstandig werk om dat onderzoek tot een goed einde te brengen. We verwachten dat je op een actieve manier deelneemt aan het lesgebeuren en dat je openstaat om samen te werken met anderen. Om dat alles te doen slagen gaan we natuurlijk ook je ICT-vaardigheden wat aanscherpen. Aangezien de maatschappij voortdurend in beweging is, verwachten van jou ook inspanningen om de actualiteit te volgen. We laten je ook proeven van de talrijke organisaties binnen dit studiedomein door het organiseren van een tweedaagse Humane wetenschappen.

SINT-PAULUS GENT “AL MEER DAN 20 JAAR EXPERT IN DE HUMANE WETENSCHAPPEN”

Sfeerfoto's

Check hier enkele sfeerfoto’s uit onze school!