Instapcursussen

Instapcursus humane wetenschappen voor leerlingen van het vierde jaar
De leerlingen van het vierde jaar humane wetenschappen die uit andere studierichtingen komen, moeten een inhaalbeweging maken voor de vakken psychologie & sociologie, kunstbeschouwing en filosofie. De leerlingen krijgen in het begin van het schooljaar de nodige uitleg van de leerkrachten van de humane wetenschappen en een link naar de cursus.

Instapcursus humane wetenschappen voor leerlingen van de derde graad
De leerlingen van het vijfde (en zesde) jaar humane wetenschappen die uit andere studierichtingen komen, moeten een inhaalbeweging maken voor de vakken cultuurwetenschappen en gedragswetenschappen. De leerlingen krijgen in het begin van het schooljaar de nodige uitleg van de leerkrachten van de humane wetenschappen en een link naar de cursus.
De leerlingen studeren de hele cursus. De kennis wordt getest aan de hand van een multiplechoicetest (in oktober). Het resultaat telt mee voor het dagelijks werk voor de vakken cultuurwetenschappen en gedragswetenschappen.

Instapcursus economie
Leerlingen die na een derde jaar willen overstappen van een studierichting zonder economie naar de studierichting economische wetenschappen in het vierde jaar, volgen een instapcursus begin september. Tijdens de zomervakantie moeten zij de kernbegrippenlijst van het derde jaar en een aantal vaardigheden en basisbewerkingen voor economie zelfstandig doornemen. De nodige documenten worden je toegestuurd bij inschrijving. Tijdens de instapcursus krijg je testen over de kernbegrippen en basisbewerkingen. De resultaten van deze testen geven een idee in welke mate de leerling de basisleerstof verwerkt heeft. Het resultaat wordt via de vakcommentaar in het rapport meegedeeld. Het resultaat telt niet mee voor het dagelijks werk.
Leerlingen die na een vierde jaar willen overstappen van een studierichting zonder economie naar de studierichting 5EcMt of 5EcWi, volgen een instapcursus begin september. Tijdens de zomervakantie moeten zij de basisleerstof en de kernbegrippenlijst van de tweede graad en een aantal basisbewerkingen voor economie zelfstandig doornemen. De nodige documenten worden je toegestuurd bij inschrijving. Tijdens de instapcursus krijg je testen over de kernbegrippen en basisbewerkingen. De resultaten van deze testen geven een idee in welke mate de leerling de basisleerstof verwerkt heeft. Het resultaat wordt via de vakcommentaar in het rapport meegedeeld. Het resultaat telt niet mee voor het dagelijks werk.
In de loop van de maand september geeft de leerkracht economie van het vijfde jaar een taak en/of toets over noodzakelijke leerstof voor het vijfde jaar. De leerkracht economie volgt dit verder op en de leerlingen kan ook bij de leerkracht terecht voor verduidelijking over leerstofonderdelen die nog niet voldoende verwerkt zijn en die nodig zijn om de nieuwe leerstof te begrijpen. De resultaten van deze test geven een idee in welke mate de leerling de basisleerstof verwerkt heeft. Het resultaat wordt via de vakcommentaar in het rapport meegedeeld. Het resultaat telt niet mee voor het dagelijks werk.

Inhaalbeweging Duits voor leerlingen die in het vierde jaar geen Duits gehad hebben.
Leerlingen die in de school instromen in een vijfde jaar uit een vierde jaar waar geen Duits op de lessentabellen stond, krijgen bij de start van het schooljaar een brief mee met informatie over de leerstof die ze moeten inhalen. Voor het aanleren van de juiste uitspraak geeft de vakleerkracht een introductieles op school, na afspraak met de leerlingen. Woordenschat en grammatica moeten de leerlingen zelfstandig instuderen. Net na de herfstvakantie krijgen die leerlingen een test om na te gaan of ze de leerstof voldoende beheersen om te kunnen volgen in de les Duits. Het resultaat wordt via de vakcommentaar in het rapport meegedeeld. Het resultaat telt niet mee voor het dagelijks werk.