Algemene vorming

In de algemene vorming zitten 25 lesuren.

Daarnaast krijgt elke leerling ook 1 lesuur ICT en 1 Talentuur. Voor dat Talentuur kan je kiezen uit een ruim aanbod.
De keuzes worden momenteel nog herbekeken en verschijnen later nog op deze pagina.

Basisopties

De resterende 5 lesuren gaan naar de basisoptie. In totaal bieden we in Sint-Paulus 5 basisopties aan.

  • Economie en organisatie (5 u economie)
  • Klassieke talen – pakket Latijn (5 u Latijn)
  • Maatschappij en welzijn (5 u Maatschappelijke vorming)
  • Moderne talen en wetenschappen (3 u Moderne vreemde talen (Frans en Engels) en 2 u natuurwetenschappen)
  • STEM-wetenschappen (2 u wiskunde en 3 u wetenschappen)

In campus Patijntjestraat bieden we de 5 basisopties aan, in campus E. De Deynestraat de basisoptie Maatschappij en welzijn en de basisoptie Moderne talen en wetenschappen.

 

Bekijk de brochure hier online.

Algemene vorming
Engels 2
Frans 3
geschiedenis 2
godsdienst 2
LO 2
mens & samenleving
Nederlands 4
wiskunde 4
muziek 1
beeld 1
techniek 2
natuurwetenschappen 1
aardrijkskunde 1
Differentiatie
talentuur 1
ICT 1
Keuze basisoptie 5
economie & organisatie
klassieke talen – Latijn
maatschappij & welzijn
moderne talen & wetenschappen
STEM-wetenschappen