Algemene vorming

In de algemene vorming zitten 25 lesuren.

Daarnaast krijgt elke leerling ook 1 lesuur ICT en 1 Talentuur. Voor dat Talentuur kan je kiezen uit een ruim aanbod.
De keuzes worden momenteel nog herbekeken en verschijnen later nog op deze pagina.

Basisopties

De resterende 5 lesuren gaan naar de basisoptie. In totaal bieden we in Sint-Paulus 5 basisopties aan.

  • Economie en organisatie (5 u economie)
  • Klassieke talen – pakket Latijn (5 u Latijn)
  • Maatschappij en welzijn (5 u Maatschappelijke vorming)
  • Moderne talen en wetenschappen (3 u Moderne vreemde talen (Frans en Engels) en 2 u natuurwetenschappen)
  • STEM-wetenschappen (2 u wiskunde en 3 u wetenschappen)

In campus Patijntjestraat bieden we de 5 basisopties aan, in campus E. De Deynestraat de basisoptie Maatschappij en welzijn en de basisoptie Moderne talen en wetenschappen.

Bekijk de brochure hier online.

Algemene vorming
Engels 2
Frans 3
Geschiedenis 2
Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding 2
Mens & samenleving
Nederlands 4
Wiskunde 4
Muziek 1
Beeld 1
Techniek 2
Natuurwetenschappen 1
Aardrijkskunde 1
Differentiatie
Talentuur 1
ICT 1
Keuze basisoptie 5
Economie & organisatie
Klassieke talen – Latijn
Maatschappij & welzijn
Moderne talen & wetenschappen
STEM-wetenschappen