Ons opvoedingsproject

Kies je een school voor je kind? Dan neem je het onderwijsaanbod onder de loep en maak je een keuze die bij je kind past. Maar even belangrijk is wie je kind is. Daarom zorgen we ook voor het juiste opvoedingsklimaat.

Voor ons bestaat onderwijs dus niet zonder opvoeding. Onderwijs richt zich op verdere studies en de arbeidsmarkt, opvoeding op het totale leven. We willen dat je kind uitgroeit tot een kritische wereldburger die met een open blik kijkt, vreedzaam samenleeft en van betekenis is voor anderen. Echt ieder kind is hier welkom. In onze scholen bieden we onderwijs en opvoeding aan iedereen aan.

Wat willen we precies aanbieden? Hoe zullen we dat realiseren? Je vindt het in dit opvoedingsproject.