Wat te doen als je afwezig bent?

Graag willen we u informeren over wat u moet doen indien uw kind door ziekte niet naar school kan komen. U verwittigt steeds het secretariaat van de campus waar uw kind schoolloopt. Duurt de afwezigheid van uw kind niet langer dan drie dagen, dan volstaat het dat u een afwezigheidsbiefje invult en aan uw kind meegeeft zodra het terug naar school komt. Voor de eerste afwezigheid van uw kind gebruikt u het afwezigheidsbriefje met het cijfer 1, voor de tweede afwezigheid het afwezigheidsbriefje met het cijfer 2 enz. Uw kind krijgt een blad met 4 afwezigheidsbriefjes bij de start van het schooljaar Uiteraard mag u slechts één maal een afwezigheidsbriefje met het cijfer 1 gebruiken, één maal een afwezigheidsbriefje met het cijfer 2 enz. Zijn alle afwezigheidsbriefjes opgebruikt, dan is vanaf dat moment voor elke afwezigheid wegens ziekte een doktersattest nodig, ook al is uw kind slechts één of twee dagen afwezig.

Van zodra uw kind langer dan drie aaneensluitende kalenderdagen afwezig is, is een doktersattest vereist. Let op: zaterdag en zondag worden meegeteld!  Ook voor elke afwezigheid tijdens de examenperiode is een doktersattest nodig, ook al duurt die afwezigheid slechts één of twee dagen.

Uiteraard hopen we dat uw kind zo weinig mogelijk afwezig hoeft te zijn.