Wat te doen als je afwezig bent?

Uw kind is jammer genoeg ziek en kan niet naar school. Welke stappen onderneemt u?

  • Verwittig steeds telefonisch het secretariaat van de campus waar uw kind schoolloopt. U vindt de gegevens op onze contactpagina.
  • Duurt de afwezigheid van uw kind niet langer dan drie dagen, dan volstaat het dat u een afwezigheidsbiefje invult en aan uw kind meegeeft zodra het terug naar school komt. Deze afwezigheidsbriefjes vindt u op intradesk van Smartschool. U kan dit maximaal 4 keer per schooljaar gebruiken.
  • Duurt de afwezigheid van uw kind langer dan drie dagen of heeft u alle zelf in te vullen briefjes gebruikt, dan is een doktersattest vereist. Ook voor elke afwezigheid tijdens de examenperiode is een doktersattest nodig, ook al duurt die afwezigheid slechts één of twee dagen.
    Let op: zaterdag en zondag worden meegeteld!