Humane wetenschappen

Eigenheid / Wat

Humane wetenschappen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met filosofie, kunstbeschouwing, sociologie en psychologie.

In het vak psychologie en sociologie gaan we vanuit verschillende invalshoeken het gedrag van de mens bestuderen. In het derde jaar hebben we aandacht voor groei en ontwikkeling in alle levensfasen: van baby tot puber, van volwassenheid tot de ouderdomsfase. We gaan op zoek naar de bouwstenen die je persoonlijkheid en identiteit vormgeven. Daarnaast bestuderen we de mens in interactie met andere individuen en andere samenlevingen.

In het vak filosofie denken we na over onze eigen leefwereld en de wereld rondom ons. We nemen bijvoorbeeld deel aan een filosofisch gesprek over de impact van sociale media. We maken ook kennis met enkele belangrijke filosofen uit de geschiedenis en gaan na wat ze over bepaalde levensvragen hebben geschreven. We krijgen meer inzicht in de waarden en normen die gelden in de maatschappij en denken na over goed en kwaad. We filosoferen over geluk, de zin van het leven en het eigene van de mens.

In het vak kunstbeschouwing verbreden leerlingen hun artistieke horizon. De leerlingen komen in contact met verschillende vormen van kunstuitingen zoals beeldende kunst, film, fotografie, dans, architectuur enz. We leren kunstwerken interpreteren via beschrijving en analyse. Daarbij vallen we steeds terug op een historisch referentiekader. Op deze manier kunnen we onze mening over kunstwerken goed beargumenteren.

Profiel van de leerling : Voor wie?

Heb je interesse in mens en maatschappij? Wil je weten hoe mensen denken en hoe mensen zich gedragen? Denk je graag na over de wereld rondom ons en de zin van het leven? Heb je interesse in kunst? Lijkt het je interessant dit alles vanuit een kritische en onderzoekende houding te bestuderen? Dan is deze richting iets voor jou!

De lessen beperken zich niet enkel tot kennisoverdracht, maar je gaat ook zelf op onderzoek en je leert kritisch omgaan met verschillende bronnen van informatie. We stimuleren dan ook zelfstandig werk om dat onderzoek tot een goed einde te brengen. We verwachten dat je op een actieve manier deelneemt aan het lesgebeuren en dat je openstaat om samen te werken met anderen.

Om dat alles te doen slagen gaan we natuurlijk ook je ICT-vaardigheden wat aanscherpen. Humane wetenschappen is een theoretische richting, maar we gaan ook graag eens buiten de schoolmuren op onderzoek. We laten je ook proeven van de talrijke organisaties binnen dit studiedomein door het organiseren van een tweedaagse Humane wetenschappen.

Algemene vorming 3de 4de
LO 2 2
godsdienst 2 2
aardrijkskunde 1 1
biologie 1 1
chemie 1 1
fysica 1 1
wiskunde 4 4
geschiedenis 2 2
Nederlands 4 4
Engels 3 2
Frans 4 4
Duits 0 1
project GFL 1 1
Totaal 26 26
Richtingspecifiek 3de 4de
kunstbeschouwing 1 1
filosofie 1 2
sociologie en psychologie 3 3
artistieke vorming 1 0
Totaal 6 6