Onze visie op zorg

In onze school staat de leerling centraal. Wij hechten heel veel belang aan het welbevinden van onze leerlingen. We gaan ervan uit dat elke leerling zijn talenten pas ten volle kan ontwikkelen wanneer hij/zij zich goed voelt op school.

De leerling kan steeds terecht bij zijn klastitularissen. Zij zijn het eerste aanspreekpunt. Vier keer per jaar maken de klastitularissen tijd vrij om met elke leerling individueel in gesprek te gaan.

Voor de leerlingen met extra leer- of ontwikkelingsnoden (zoals dyslexie, dyscalculie, ASS, DCD …) vinden we het belangrijk om de zorgnoden in kaart te brengen. Dit doen we door in constructief overleg te gaan met de leerling, de ouders, leerkrachten en belangrijke externe partners. In dit overleg bepalen we samen welke schoolinterne zorg we kunnen aanbieden om de leerling zo goed mogelijk te begeleiden. Naast de basiszorg kunnen voor leerlingen in de verhoogde zorg ReDiCoDi-maatregelen (remediëren, differentiëren, compenseren en dispenseren) geïnstalleerd worden. Op die manier trachten we de leerling te helpen zijn/haar schoolloopbaan zo zorgeloos mogelijk te laten verlopen. Daarnaast kunnen leerlingen ook steeds bij de zorgcoördinator terecht met socio-emotionele vragen en zorgen.

Als zorgteam (bestaande uit zorgcoördinator, leerkrachten, secretariaatsmedewerkers en directie) werken wij heel nauw samen met het CLB. Zo wordt o.a. tweewekelijks een overleg leerlingenbegeleiding ingepland. Hierin bespreken wij de zorgvragen van leerlingen en bekijken we hoe wij als team hier het best kunnen op inspelen.

Kortom, door in te zetten op het welbevinden willen wij leerlingen alle kansen geven om te groeien en hun talenten te ontwikkelen.