Dit is ons schoolreglement

Voor het gewoon voltijds secundair onderwijs heeft de Vlaamse regering op 13 maart 1991 de rechtspositie van de leerling vastgelegd. Het schoolbestuur kreeg de opdracht om, in overleg met haar schoolraad, voor elk van haar scholen een schoolreglement op te stellen waarin de rechten en de plichten van elke leerling worden bepaald.

Verder vind je ook een privacyverklaring. Daarin lees je welke informatie wij als school van jou bijhouden, hoe we daarmee omgaan, wat jouw rechten zijn op vlak van privacywetgeving enz.

Klik hier om het schoolreglement te downloaden
Klik hier om het addendum schoolregelement APPWEL te downloaden
Klik hier om de Privacyverklaring te downloaden
Meldpunt voor klokkenluidersKlik hier om de Tekst rond klokkenluiders te downloaden