Latijn

Eigenheid / Wat

Latijn is één van de pijlers van onze Westerse beschaving. In de eerste graad lag de nadruk op het verwerven van de grammatica en het vocabularium en las je je eerste eenvoudige teksten in het Latijn. In de tweede graad verdiep je je verder in de grammatica, maar je bent nu ook in staat om de Latijnse teksten te lezen die tweeduizend jaar geleden zijn neergepend: de veroveringen van Caesar, het ooggetuigenverslag van de uitbarsting van de Vesusius, de liefdesverhalen van Hero & Leander, Echo & Narcissus en vele andere. Leesplezier staat voorop.

In het vernieuwde derde jaar combineert de richting Latijn een uitgebreid aanbod Latijn met een brede algemene vorming en een uitgebreid pakket wiskunde. Het  is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit

 

Profiel / voor wie?

Je houdt van taal en heb je hebt een grote interesse voor Latijnse literatuur en zowel antieke als hedendaagse cultuur.
Je toont voldoende doorzettingsvermogen om een moeilijke tekst te doorgronden of een vertaalprobleem aan te pakken.

Algemene vorming 3de en 4de
LO 2
godsdienst 2
aardrijkskunde 1
biologie 1
chemie 1
fysica 1
geschiedenis 2
Nederlands 4
Engels 2
Frans 3
Totaal 19
Richtingspecifiek 3de en 4de
Wiskunde 5
Latijn 5
Totaal 10
Complementair deel 3de 4de
Artistieke vorming 1
ICT 1
Mens en samenleving 1
Duits 1
Project STEM 1
Project Latijn 1
Totaal 3 3