Overgang van vierde naar vijfde jaar

1          Haalbare en minder haalbare overgangen

Niet elke overgang van het vierde naar het vijfde jaar is haalbaar. Het loopbaanrooster geeft een inzicht in hoe studierichtingen van de 2de graad zich verhouden tot studierichtingen van de 3de graad. We maken een onderscheid tussen volgende overgangen:

  • Haalbare overgang: de overgang is haalbaar zonder inhaalbeweging of mits een vrij beperkte inhaalbeweging die voor de gemiddelde leerling haalbaar is (zie punt 3)
  • Moeilijk haalbare overgang: de overgang vraagt een vrij omstandige inhaalbeweging die enkel haalbaar is mits een sterk engagement van de betrokken leerling;
  • Uitzonderlijk haalbare overgang: de overgang zou zo’n grote inhaalbeweging vragen dat we de overgang als uitzonderlijk haalbaar beschouwen.

2          Haalbare overgang mits een inhaalbeweging

 

Van studierichting(en)

2de graad

Naar studierichting(en) 3de graad Inhaalbeweging voor de vakken
Latijn

Moderne talen

Natuurwetenschappen

Economie-moderne talen Economie
Humane wetenschappen

 

Economie-moderne talen Economie

Duits

Wiskunde

Latijn

Natuurwetenschappen

Economie-wiskunde Economie
Economische wetenschappen

Latijn

Moderne talen

Natuurwetenschappen

Humane wetenschappen Filosofie

Kunstbeschouwing

Sociologie & psychologie

Economische wetenschappen

Humane wetenschappen

Latijn

Natuurwetenschappen

Moderne talen Duits
Economische wetenschappen

 

Moderne talen-wetenschappen Chemie

Duits

Fysica

Economische wetenschappen

 

Wetenschappen-wiskunde Chemie

Fysica

Moderne talen Wetenschappen-wiskunde Wiskunde

 

3          Afspraken per vak betreffende beperkte inhaalbeweging

In de eerste volledige week van het schooljaar wordt aan de betreffende leerlingen gevraagd om contact op te nemen met de vakleerkrachten.

 

chemie

De inhaalbeweging vindt plaats in de maand september, onder andere via inhaallessen op woensdagnamiddag. In de eerste volledige week van het schooljaar wordt aan de betreffende leerlingen gevraagd om contact op te nemen met de leerkracht chemie van het vijfde jaar.

 

Duits

De leerlingen krijgen bij de start van het schooljaar een brief mee met informatie over de leerstof die ze moeten inhalen. Voor het aanleren van de juiste uitspraak geeft de vakleerkracht een introductieles op school, na afspraak met de leerlingen. Woordenschat en grammatica moeten de leerlingen zelfstandig instuderen. Net na de herfstvakantie krijgen die leerlingen een test om na te gaan of ze de leerstof voldoende beheersen om te kunnen volgen in de les Duits. Het resultaat wordt via de vakcommentaar in het rapport meegedeeld. Het resultaat telt niet mee voor het dagelijks werk.

 

economie

In de loop van de eerste week van de maand september geeft de leerkracht economie van het vijfde jaar een bundel met de noodzakelijke leerstof voor het vijfde jaar. De leerkracht economie volgt dit verder op en de leerlingen kunnen ook bij de leerkracht terecht voor verduidelijking over leerstofonderdelen die nog niet voldoende gekend zijn en die nodig zijn om de nieuwe leerstof te begrijpen. De leerkracht economie zal je regelmatig ondervragen tijdens de lessen om eventuele hiaten op te sporen en extra begeleiding te voorzien. Het inhaaltraject wordt eind september afgerond met een klassikale toets.

 

filosofie

De leerlingen krijgen in het begin van het schooljaar de nodige uitleg van de leerkrachten van de humane wetenschappen en een link naar de cursus.

 

fysica

De inhaalbeweging vindt plaats in de maand september, onder andere via inhaallessen op woensdagnamiddag. In de eerste volledige week van het schooljaar wordt aan de betreffende leerlingen gevraagd om contact op te nemen met de leerkracht fysica van het vijfde jaar.

 

kunstbeschouwing

De leerlingen krijgen in het begin van het schooljaar de nodige uitleg van de leerkrachten van de humane wetenschappen en een link naar de cursus.

 

sociologie en psychologie

De leerlingen krijgen in het begin van het schooljaar de nodige uitleg van de leerkrachten van de humane wetenschappen en een link naar de cursus.

 

wiskunde

De inhaalbeweging vindt plaats in de maand september, onder andere via inhaallessen op woensdagnamiddag. In de eerste volledige week van het schooljaar wordt aan de betreffende leerlingen gevraagd om contact op te nemen met de leerkracht wiskunde van het vijfde jaar.