Wetenschappen – wiskunde

Korte beschrijving

De richting Wetenschappen-wiskunde is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met deductief, empirisch en probleemoplossend leren vanuit de kernwetenschappen: aardrijkskunde, biologie, chemie, fysica en wiskunde. De leerlingen leren abstracte wiskundige concepten te gebruiken en verdiepen hun wiskundige vaardigheden.

Specifiek voor de studierichting

  • Uitgebreid pakket wiskunde
  • Informaticawetenschappen: algoritmen en programmeren
  • Uitgebreid pakket wetenschappen: aardrijkskunde, biologie, chemie, fysica
  • Onderzoeksvaardigheden wetenschappen en labo
6WeWi
aardrijkskunde 1
biologie 2
chemie 2
Engels 2
esthetica 1
Frans 3
fysica 2
geschiedenis 2
Godsdienst 2
LO 2
Nederlands 4
Project GFL 1
wiskunde 7
informaticawetenschappen 1
Totaal 32