Natuurwetenschappen

Eigenheid / Wat?

Natuurwetenschappen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met de kernwetenschappen biologie, chemie, fysica en wiskunde. Vanaf het vierde jaar zijn ook enkele uren STEM typerend voor het lessenpakket in deze richting.

Leerlingen ontdekken in de verschillende wetenschapsvakken planmatig verbanden en mogelijkheden bij het onderzoeken van fenomenen en het oplossen van problemen.

Een brede waaier aan wiskundige en natuurwetenschappelijke inzichten worden met elkaar in verband gebracht door analytisch en inzichtelijk denken.

Profiel / voor wie?

Je interesseert je voor verschijnselen in de natuur en je bent nieuwsgierig naar logische verklaringen ervan. Je vindt plezier in het onderzoeken van natuurwetenschappelijke en/of technische verschijnselen. Je ontdekt graag nieuwigheden en bent creatief in het zoeken naar antwoorden op wetenschappelijke vragen. Je bent geïnteresseerd in toepassingen vanuit de wetenschappen op het vlak van engineering, geneeskunde of informatica.

Algemene vorming 3de 4de
LO 2 2
godsdienst 2 2
aardrijkskunde 1 1
Nederlands 4 4
Engels 3 2
Frans 4 4
geschiedenis 2 2
Totaal 18 17
Richtingspecifiek 3de en 4de
wiskunde 5
biologie 2
chemie 2
fysica 2
Totaal 11
Complementair deel 3de 4de
Artistieke vorming 1
ICT 1
mens en samenleving 1
economie 1
Duits 1
Project STEM 2
Totaal 3 4