Laptopproject

Wij stomen je ook digitaal klaar voor de toekomst!

In ons laptopproject is het nadrukkelijk de bedoeling dat leerlingen uit alle leerjaren in heel wat lessen gebruik maken van een laptop voor het maken van oefeningen, het verwerken van teksten, het gericht opzoeken van informatie, het begeleid zelfstandig leren…

Daartoe willen we inzetten op de integratie van mediawijsheid.  We streven ernaar  dat onze leerlingen mee zijn met de evolutie van onze hedendaagse maatschappij.
Ook bereiden we  de leerlingen voor op een volwaardige overgang naar het hoger onderwijs.

Sedert het begin van het schooljaar 2021-22 worden alle nieuwe leerlingen voorzien van een identieke laptop van de school. Dit mits betaling van een waarborg en minieme gebruikersvergoeding van € 40 per schooljaar.

Bij defecten van de laptop zorgt de school samen met de leverancier dat het toestel binnen een korte tijdsspanne hersteld wordt. Ook wordt dan een reservelaptop voorzien.

De grootste troeven van ons laptopproject zijn:

  • ICT kan altijd en overal kan geïntegreerd worden in onze lessen
  • Er kan snel en vlot geschakeld worden naar afstandsonderwijs
  • Iedereen krijgt dezelfde kansen en beschikt over een performant toestel
  • De kostprijs voor de ouders blijft beperkt
  • De leerlingen kunnen meteen aan de slag met een volledig geconfigureerde laptop. De configuratie is ingesteld d.m.v. een persoonlijke Microsoft 365 account met de daarbij horende software zoals het Office-pakket met Word, Excel, PowerPoint …
  • Herstellingen gebeuren snel
  • Er is steeds een vervanglaptop beschikbaar zodat je niks hoeft te missen.