Laptopproject

Wij stomen je klaar voor de toekomst!

In ons laptopproject is het nadrukkelijk de bedoeling dat leerlingen uit alle leerjaren in heel wat lessen gebruik maken van een laptop voor het maken van oefeningen, het verwerken van teksten, het gericht opzoeken van informatie, het begeleid zelfstandig leren…

Daarmee willen we inzetten op de integratie van mediawijsheid, willen we proberen ervoor te zorgen dat onze leerlingen mee zijn met de evolutie van onze hedendaagse maatschappij en willen we hen ook zo goed mogelijk voorbereiden op hoger onderwijs.

Het is mogelijk geheel vrijblijvend om via de school een degelijke laptop aan te kopen met een garantietermijn van drie jaar en een uitzonderlijke service.