Latijn – moderne talen

Korte beschrijving

Latijn-moderne talen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid aanbod Latijn en een uitgebreid pakket moderne talen. De leerlingen verwerven via het lezen van authentieke teksten een dieper inzicht in de cultuur van de klassieke oudheid en latere periodes. Ze bestuderen taal als systeem vanuit een historisch en vergelijkend perspectief. Daarnaast verdiepen ze hun communicatievaardigheden in het Duits, Engels, Frans en Nederlands. De studierichting daagt hen ook uit op het vlak van verschillende componenten van het wetenschapsdomein moderne talen.

Specifiek voor de studierichting

  • Latijn
  • Uitgebreid pakket moderne talen: Engels, Frans, Duits, Nederlands: taalsystematiek, taalverwerving en taalontwikkeling, taalvariatie, communicatieve vaardigheden en literatuur
  • Introductie tot taaltechnologie
  • Uitbreiding van wiskunde: matrices, functies, integralen, statistiek
6LaMt
aardrijkskunde 1
Duits 3
Engels 4
esthetica 1
Frans 5
geschiedenis 2
godsdienst 2
Latijn 4
LO 2
natuurwetenschappen 1
Nederlands 4
Project GFL 1
wiskunde 2
Totaal 32