Inhaalbeweging voor leerlingen die van studierichting veranderen in het vierde jaar

Nieuwe leerlingen in het vierde jaar en leerlingen die van studierichting veranderen van het derde naar het vierde jaar, moeten een inhaalbeweging maken voor de richtingen economische wetenschappen, humane wetenschappen en moderne talen.

In de eerste volledige week van het schooljaar wordt aan de betreffende leerlingen gevraagd om contact op te nemen met de vakleerkrachten.

 

Economische wetenschappen

In de loop van de eerste week van de maand september geeft de leerkracht economie van het vierde jaar een bundel met de noodzakelijke leerstof voor het vierde jaar. De leerkracht economie volgt dit verder op en de leerlingen kunnen ook bij de leerkracht terecht voor verduidelijking over leerstofonderdelen die nog niet voldoende gekend zijn en die nodig zijn om de nieuwe leerstof te begrijpen. De leerkracht economie zal je regelmatig ondervragen tijdens de lessen om eventuele hiaten op te sporen en extra begeleiding te voorzien. Het inhaaltraject wordt eind september afgerond met een toets. Het resultaat wordt via de vakcommentaar in het rapport meegedeeld. Het resultaat telt niet mee voor het dagelijks werk.

 

Humane wetenschappen

De leerlingen moeten een inhaalbeweging maken voor de vakken psychologie & sociologie, kunstbeschouwing en filosofie. De leerlingen krijgen in het begin van het schooljaar de nodige uitleg van de leerkrachten van de humane wetenschappen en een link naar de cursus.

 

Moderne talen

De leerlingen moeten een inhaalbeweging maken voor de vakken Engels en Frans. De inhaalbeweging vindt plaats vanaf september tot aan de herfstvakantie en wordt begeleid door de leerkrachten Engels en Frans. Bij het organiseren van deze inhaalbeweging wordt rekening gehouden met het niveau dat de leerling al heeft bereikt.