Economische wetenschappen

Eigenheid / wat?

Economische wetenschappen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket economie en wiskunde.
Via de specifieke vorming in economie verwerven leerlingen inzicht in de economie als systeem, de rol van de overheid daarbij en de werking van ondernemingen. Ze leren logisch en kritisch te denken om economische en wiskundige concepten en hun onderlinge verbanden te begrijpen.

Leerlingen Economische wetenschappen tonen voor het geheel van de vorming inzicht in complexe leerinhouden, leggen vlot verbanden tussen leerinhouden en kunnen logisch redeneren. Ze verwerven complexere leerinhouden in een beperkt tijdsbestek.
Ze zijn in staat om geordend te denken en wiskundig abstracte begrippen en concepten te hanteren. Via logisch en kritisch redeneren en vanuit concrete maatschappelijke contexten doorgronden ze de belangrijkste (bedrijfs)economische concepten en hun onderlinge verbanden.

Profiel

Je wil weten hoe de economie en de ondernemingen functioneren.
Je hebt interesse voor economische actualiteit.
Je hebt aanleg om informatie te structureren en te verwerken, ook met behulp van een computer.
Je kan logisch en kritisch denken.
Je legt vlot verbanden.
Je bent bereid om regelmatig te werken.
Je pikt zaken snel op.

Algemene vorming 3de 4de
LO 2 2
godsdienst 2 2
aardrijkskunde 1 1
biologie 1 1
chemie 1 1
fysica 1 1
geschiedenis 2 2
Nederlands 4 4
Engels 3 2
Frans 4 4
Duits 0 1
Wiskunde 4/5 4/5
project GFL 1 1
Totaal 26/27 26/27
Richtingspecifiek 3de 4de
Economie 5 5
Totaal 5 5
Talentuur (1 uur) 3de 4de
uitbreiding wiskunde tot 5 uur
artistieke vorming
inleiding tot humane wetenschappen
Totaal 1 1