Humane Wetenschappen

Eigenheid / wat?

Heb je interesse in mens en maatschappij? Lijkt het je boeiend om te onderzoeken hoe mensen denken en hoe mensen zich gedragen? Wil je graag wat meer te weten komen over onze en andere culturen? Dan is deze richting iets voor jou!

In het vak gedragswetenschappen staat het gedrag van de mens als individu en in groep centraal. In het vijfde jaar komen de basiselementen persoonlijkheid en identiteitsontwikkeling uitvoerig aan bod. Diversiteit vormt dan weer de rode draad doorheen de lessen van het zesde jaar. In het vak cultuurwetenschappen bestuderen we verschillende cultuurverschijnselen. Volgende thema’s komen aan bod: het politieke en gerechtelijke veld, de macht van de media, filosofie en de relatie tussen kunst en maatschappij. In de derde graad van de opleiding humane wetenschappen hechten we veel belang aan wetenschappelijk onderzoek.

Profiel / voor wie

De lessen beperken zich niet enkel tot kennisoverdracht, maar je gaat ook zelf op onderzoek en je leert kritisch omgaan met verschillende bronnen van informatie. We stimuleren dan ook zelfstandig werk om dat onderzoek tot een goed einde te brengen. We verwachten dat je op een actieve manier deelneemt aan het lesgebeuren en dat je openstaat om samen te werken met anderen. Om dat alles te doen slagen gaan we natuurlijk ook je ICT-vaardigheden wat aanscherpen. Aangezien de maatschappij voortdurend in beweging is, verwachten van jou ook inspanningen om de actualiteit te volgen. Zelf laten we je ook proeven van de talrijke organisaties binnen dit studiedomein door het organiseren van een tweedaagse Humane wetenschappen in elk studiejaar.

En dan?

Als afgestudeerde in de humane wetenschappen kan je verschillende richtingen aanvatten in het hoger onderwijs. Onze leerlingen stromen door naar universitaire studierichtingen (o.a. psychologie, pedagogie, sociologie, rechten, communicatiewetenschappen, criminologie…) en naar verschillende richtingen aan de hogeschool (o.a. ergotherapie, orthopedagogie, sociaal werk, onderwijs, kunstopleiding, verpleegkunde…)

Meer uitleg over de specifieke vakinhouden in elk jaar vind je terug in deze Brochure Humane Wetenschappen Sint-Paulus.

Hu-We
aardrijkskunde 1
cultuurwetenschappen 3
Duits 1
Engels 3
esthetica 1
Frans 3
gedragswetenschappen 3
geschiedenis 2
Godsdienst 2
LO 2
natuurwetenschappen 2
Nederlands 4
seminaries 2
wiskunde 3
Totaal 32