Economie – moderne talen

Korte beschrijving

Economie-moderne talen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket economie en moderne talen. Leerlingen verwerven inzicht in macro- en micro-economische aspecten en de werking van ondernemingen. Ze leren logisch en kritisch te denken om economische concepten en hun onderlinge verbanden te begrijpen. Bovendien gebruiken ze wiskundige concepten om economische problemen op te lossen. Daarnaast verdiepen ze hun communicatievaardigheden in het Duits, Engels, Frans en Nederlands. De studierichting daagt hen ook uit op het vlak van verschillende componenten van het wetenschapsdomein moderne talen.

Specifiek voor de studierichting

  • Analyse van macro- en micro-economische concepten
  • Aspecten van financiering en fiscaal recht
  • Accounting en analyse van de jaarrekening
  • Uitbreiding van wiskunde: matrices, functies, integralen, statistiek
  • Uitgebreid pakket moderne talen: Engels, Frans, Duits, Nederlands: taalsystematiek, taalverwerving en taalontwikkeling, taalvariatie, communicatieve vaardigheden en literatuur
  • Introductie tot taaltechnologie
5EcMt
aardrijkskunde 1
Duits 3
economie 4
Engels 3
Frans 4
geschiedenis 2
godsdienst 2
LO 2
natuurwetenschappen 2
Nederlands 4
project GFL 1
wiskunde 4
TOTAAL 32