Economie – wiskunde

Korte beschrijving

Economie-wiskunde is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket economie en wiskunde. Leerlingen verwerven inzicht in macro- en micro-economische concepten en de werking van ondernemingen. Ze leren logisch en kritisch te denken om economische concepten en hun onderlinge verbanden te begrijpen. Daarnaast leren de leerlingen abstracte wiskundige concepten te gebruiken en verdiepen ze hun wiskundige vaardigheden.

Specifiek voor de studierichting

  • Analyse van macro- en micro-economische concepten
  • Aspecten van financiering en fiscaal recht
  • Accounting en analyse van de jaarrekening
  • Uitgebreid pakket wiskunde
  • Informaticawetenschappen: algoritmen en programmeren
  • Beperkte uitbreiding wetenschappen (chemie, biologie, fysica)
6EcWi
aardrijkskunde 1
biologie 1
chemie 1
economie 4
Engels 2
esthetica 1
Frans 3
fysica 1
geschiedenis 2
godsdienst 2
LO 2
Nederlands 4
project GFL 1
wiskunde 6
informaticawetenschappen 1
Totaal 32