We vertrekken vanuit de interesses en mogelijkheden van je kind. Het leerkrachtenteam zet al zijn talenten in om het schoolleven te verdiepen en verrijken. De school is van ons allemaal: leerkrachten, directie, ouders en leerlingen. Betrokkenheid groeit als we open staan voor elkaars ideeën. Onze katholieke school is allereerst een veilige haven voor jouw kind. We sluiten niemand uit, maar waarderen en respecteren elkaar met hartelijkheid en betrokkenheid. We helpen je kind op te groeien tot een kritische en creatieve persoonlijkheid, die een bijdrage kan leveren aan een evenwichtige samenleving.

Sint-Paulus 
Oudeheerweg 3
9051 Sint-Denijs-Westrem

www.sintpaulussdw.be