Sint-Paulus heeft mij geleerd engagementen op te nemen.