In de humane wetenschappen van Sint-Paulus werd de basis voor mijn huidig beroep gelegd.