Sint-Paulus heeft er voor gezorgd dat ik op een persoonlijke manier en met mijn eigen interesses mezelf kon ontplooien.