Sint-Paulus bood mij een familiale plaats waar ik mijn sociale, creatieve zelf mocht ontplooien en zijn.