Sint-Paulus is voor mij de school waar leerkrachten écht mijn talent erkenden en omhelsden.