“De vele fouten die ik op Sint-Paulus mocht maken, openbaarden zich later als lessen voor het leven – als student én als mens.”