In de humane wetenschappen Van Sint-Paulus werd de kiem gelegd voor mijn journalistieke nieuwsgierigheid.