Sint-Paulus heeft de basis gelegd voor mijn verdere toekomst, zowel privé als professioneel.