Sint-Paulus bracht mij wijsheid om kansen te zien voor een goede toekomst.