Economie – Moderne talen

Economie – Wiskunde

Eigenheid

In de richting economie verwerf  je inzicht in de belangrijkste economische concepten en je leert hierbij hun sterktes en zwaktes kennen. Je leert feiten en opinies onderscheiden, je ontwikkelt heel wat onderzoeksvaardigheden die je voorbereiden op je rol als lid van de maatschappij.

Dat alles kan je combineren met de pool moderne vreemde talen (economie – moderne talen) of met de pool wiskunde 6 u per week in de richting economie – wiskunde.

Profiel

Ben je geïnteresseerd in actuele economisch-maatschappelijke problemen, structureer en verwerk je graag informatie, ben je in staat om logisch en kritisch te denken, dan heb je alvast het juiste profiel voor de richting economie!

Voor de richting economie – moderne talen heb je daarnaast uiteraard interesse en aanleg voor moderne vreemde talen nodig. Voor economie – wiskunde heb je in de tweede graad best een richting gevolgd met 5 u wiskunde en heb je niet alleen aanleg voor, maar ook een grote interesse in wiskunde.

Aan een richting economie beginnen in het vijfde jaar, kan dat?

Ja, dat kan, maar dan moet je wel een inhaalbeweging maken m.b.t. een aantal leerinhouden en vaardigheden.
Raadpleeg hiertoe de documenten Economie Inhaalbeweging naar economie 5 begin schooljaar en Economie Inhaalbeweging naar economie 5 begin schooljaar toepassingen.

Vat je bij uitzonderlijke omstandigheden de richting Economie aan in het 6de jaar, raadpleeg dan ook dit Economie inhaalbeweging vaardigheden economie 6 voor nieuwe leerlingen.

En dan?

In hoger onderwijs kan je vanuit een richting met economie bijvoorbeeld naar richtingen als bedrijfseconomie, economische wetenschappen, handelsingenieur, management, accountancy-fiscaliteit. Combineerde je de pool economie met de pool moderne talen, dan kan je uiteraard ook een taalgerichte hogere studie aanvatten.

Ec-Mt Ec-Wi
aardrijkskunde 1 1
biologie 1
chemie 1
Duits 2 1
economie 4 4
Engels 3 2
esthetica 1 1
Frans 4 3
fysica 1
geschiedenis 2 2
Godsdienst 2 2
LO 2 2
natuurwetenschappen 2
Nederlands 4 4
seminaries 2 2
wiskunde 3 6
Totaal 32 33