Latijn – Wiskunde

Latijn – Wetenschappen

Eigenheid

In de derde graad ligt de klemtoon op het lezen van de originele Latijnse teksten van de absolute grootmeesters: de poëtische werken van de vermaarde Vergilius, Horatius en Catullus; de ijzersterke redevoeringen van Cicero, de geschiedkundige werken van Tacitus. Ook aan bod komen Romeins recht en filosofie. Alle teksten worden historisch gekaderd, grondig ontleed en besproken, met aandacht voor het verder doorleven in de kunst en literatuur.

Profiel

Je houdt van taal en heb je hebt een grote interesse voor Latijnse literatuur en antieke cultuur. Je toont voldoende doorzettingsvermogen om een moeilijke tekst te doorgronden of een vertaalprobleem aan te pakken.

Voor de richting Latijn – moderne talen heb je daarnaast uiteraard interesse en aanleg voor moderne vreemde talen nodig. Voor Latijn-wiskunde heb je in de tweede graad best Latijn met 5 u wiskunde gevolgd en heb je niet alleen aanleg voor, maar ook een grote interesse in wiskunde. De combinatie van Latijn met  wetenschappen, vraagt dan weer om een uitgesproken interesse in natuurlijke fenomenen, abstract redeneren en experimenteel onderzoek.

En dan?

Na een opleiding Latijn kan je heel veel kanten uit. In de derde graad combineer je Latijn met een ander poolvak  moderne talen, wetenschappen of wiskunde . Afhankelijk van die combinatie kan je dus kiezen voor een eerder taalgerichte hogere studie, dan wel een exact wetenschappelijke studie, maar ook voor een menswetenschappelijke studie (politieke en sociale wetenschappen, geschiedenis, archeologie, psychologie, filosofie …) heb je zeker voldoende basis gelegd.

Latijn biedt een mooie basisopleiding voor tal van verdere studies en sluit aan bij verschillende interessevelden.

La-Mt La-Wi
aardrijkskunde 1 1
biologie 2
chemie 2
Duits 2
Engels 3 2
esthetica 1 1
Frans 4 3
fysica 0 2
geschiedenis 2 2
Godsdienst 2 2
Latijn 4 4
LO 2 2
natuurwetenschappen 2
Nederlands 4 4
seminaries 2
wiskunde 3 6
Totaal 32 33