Algemene vorming

In de algemene vorming zitten 25 lesuren.

Daarnaast krijgt elke leerling ook 1 lesuur ICT en 1 Talentuur. Voor dat Talentuur kan je kiezen uit een ruim aanbod:

  • Artistieke vorming: dans
  • Artistieke vorming: muziek
  • Artistieke vorming: beeld
  • Sport en bewegingsopvoeding
  • Taalent
  • Wetenschappelijk experimenteren
  • Antieke cultuur

Bekijk hier alvast de Brochure Talenturen 1ste graad Sint-Paulus schooljaar 2021-2022

Basisopties

De resterende 5 lesuren gaan naar de basisoptie. In totaal bieden we in Sint-Paulus 5 basisopties aan:

 • Economie en organisatie (5 u economie)
 • Klassieke talen – pakket Latijn (5 u Latijn)
 • Maatschappij en welzijn (5 u Maatschappelijke vorming)
 • Moderne talen en wetenschappen (3 u Moderne vreemde talen (Frans en Engels) en 2 u natuurwetenschappen)
 • STEM-wetenschappen (2 u wiskunde en 3 u wetenschappen)

In campus Patijntjestraat bieden we de 5 basisopties aan, in campus E. De Deynestraat de basisoptie Maatschappij en welzijn en de basisoptie Moderne talen en wetenschappen.

Bekijk hier alvast de Brochure Basisopties 2A 2021-2022

Herbekijk de voorstelling van de basisopties en de bijhorende presentatie Basisopties 2de jaar voorstelling schooljaar 2021-2022

Sfeerfoto's

Check hieronder wat sfeerfoto’s op onze school!