Algemene vorming

In de algemene vorming zitten 25 lesuren.

Daarnaast krijgt elke leerling ook 1 lesuur ICT en 1 Talentuur. Voor dat Talentuur kan je kiezen uit een ruim aanbod.
De keuzes worden momenteel nog herbekeken en verschijnen later nog op deze pagina.

Basisopties

De resterende 5 lesuren gaan naar de basisoptie. In totaal bieden we in Sint-Paulus 5 basisopties aan.

  • Economie en organisatie (5 u economie)
  • Klassieke talen – pakket Latijn (5 u Latijn)
  • Maatschappij en welzijn (5 u Maatschappelijke vorming)
  • Moderne talen en wetenschappen (3 u Moderne vreemde talen (Frans en Engels) en 2 u natuurwetenschappen)
  • STEM-wetenschappen (2 u wiskunde en 3 u wetenschappen)

In campus Patijntjestraat bieden we de 5 basisopties aan, in campus E. De Deynestraat de basisoptie Maatschappij en welzijn en de basisoptie Moderne talen en wetenschappen.

Bekijk de brochure hier online.

Sfeerfoto's

Check hieronder wat sfeerfoto’s op onze school!