Wetenschappen – wiskunde

Korte beschrijving

De richting Wetenschappen-wiskunde is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met deductief, empirisch en probleemoplossend leren vanuit de kernwetenschappen: aardrijkskunde, biologie, chemie, fysica en wiskunde. De leerlingen leren abstracte wiskundige concepten te gebruiken en verdiepen hun wiskundige vaardigheden.

Specifiek voor de studierichting

  • Uitgebreid pakket wiskunde
  • Informaticawetenschappen: algoritmen en programmeren
  • Uitgebreid pakket wetenschappen: aardrijkskunde, biologie, chemie, fysica
  • Onderzoeksvaardigheden wetenschappen en labo

 

Moderne talen – wetenschappen

Korte beschrijving

Moderne talen-wetenschappen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket moderne talen. De leerlingen verdiepen hun communicatievaardigheden in het Duits, Engels, Frans en Nederlands. De studierichting daagt hen ook uit op het vlak verschillende componenten van het wetenschapsdomein moderne talen. Daarnaast komen de kernwetenschappen aardwetenschappen, biologie, chemie, fysica en wiskunde op een deductieve, empirische en probleemoplossende manier aan bod. De leerlingen denken conceptueel mee vanuit wiskunde over natuurwetenschappelijke vragen.

Specifiek voor de studierichting

  • Uitgebreid pakket moderne talen: Engels, Frans, Duits, Nederlands: taalsystematiek, taalverwerving en
  • taalontwikkeling, taalvariatie, communicatieve vaardigheden en literatuur
  • Uitgebreid pakket wetenschappen: aardrijkskunde, biologie, chemie, fysica
  • Onderzoeksvaardigheden en labo
  • Uitbreiding van wiskunde: matrices, functies, integralen, goniometrie, complexe getallen, vectoren,
  • statistiek
Mt-We We-Wi
aardrijkskunde 1 1
biologie 2 2
chemie 2 2
Duits 3
Engels 3 2
esthetica 1
Frans 4 3
fysica 2 2
geschiedenis 2 2
Godsdienst 2 2
LO 2 2
Nederlands 4 4
Project GFL 1 1
wiskunde 4 6
wiskunde plus 1
informaticawetenschappen 1
Totaal 32 32